Dalen allwthiol sment

Panel Wal Cyfansawdd Ysgafn Newydd

Panel Wal Cyfansawdd Ysgafn Newydd

Mae'n cyfeirio at y stribedi parod ar gyfer waliau rhaniad mewnol nad ydynt yn dwyn llwyth o adeiladau diwydiannol a sifil wedi'u gwneud o ddeunyddiau ysgafn neu strwythur ysgafn, gyda rhigolau mortais a tenon a rhigolau ar y cyd ar y ddwy ochr a dwysedd arwyneb heb fod yn uwch na'r gwerth safonol (90 kg / m2: 90 bwrdd; 110 kg / m2: 120 bwrdd), a rhaid i'r deunyddiau crai a ddefnyddir gydymffurfio â safon G / T169-2005. Ein cwmni a ddatblygwyd yn arbennig cynhyrchion ether seliwlos a phowdr latecs ar gyfer maes paneli wal ysgafn newydd . Mae machinability y bwrdd wal yn rhoi cryfder bondio uchel ac iraid. Mae hefyd yn gwella cryfder gwlyb morter ac adlyniad y bwrdd ar ôl allwthio. Dyma'r dewis cyntaf o fwrdd wal ysgafn cyffredinol a mentrau bwrdd wal ysgafn cyfansawdd.

3ada84a6-2db9-4f60-ae97-26b408c70c3a
3e9eb819-e343-47be-9cba-d84ff529d5d1

System strwythurol inswleiddio concrit allanol cyfansawdd FS parhaol

CYFLWYNO GWRES CONCRETE

Mae bwrdd strwythur inswleiddio concrit ffurf-ffurf cyfansawdd allanol parhaol FS yn fwrdd inswleiddio cyfansawdd dwy ochr wedi'i seilio ar sment fel ffurfwaith allanol parhaol. Arllwys concrit ar y tu mewn, sychu haen amddiffynnol morter gwrth-gracio ar y tu allan, a chysylltu'n gadarn y ffurfwaith inswleiddio cyfansawdd haen ddwbl a choncrit trwy gysylltwyr. Ynghyd â ffurfio'r system strwythur inswleiddio thermol. Mae'r system yn perthyn i'r system strwythur inswleiddio cyfansawdd concrit wedi'i hatgyfnerthu cast, sy'n berthnasol i strwythur ffrâm adeiladau diwydiannol a sifil, strwythur waliau cneifio y gwaith strwythurol concrit yn y fan a'r lle fel waliau allanol, colofnau a thrawstiau.

Blociau hunan-inswleiddio cyfansawdd newydd

CYFLWYNIR CRYFDER SYLWEDDOL Y SYSTEM

Mae'r blociau hunan-inswleiddio cyfansawdd newydd yn cynnwys prif flociau'r corff, haen inswleiddio thermol allanol, deunydd craidd inswleiddio thermol, haen amddiffynnol a phin colofn cysylltiad inswleiddio thermol. Rhwng waliau mewnol ac allanol prif floc y corff, rhwng prif floc y corff a'r haen amddiffynnol allanol, mae trwy "asennau cysylltu pwynt-T siâp L" a "thrwy haen inswleiddio". Mae'r "pin pwynt" wedi'i gyfuno yn ei gyfanrwydd, a gosodir gwifrau dur yn y pin. O dan y rhagosodiad o sicrhau diogelwch, gall leihau effaith y bont oer a chael perfformiad inswleiddio thermol rhagorol.

1 performance Perfformiad inswleiddio thermol rhagorol a chymhareb perfformiad cost.

2, lleihau'r genhedlaeth o graciau wal ac holltau yn fawr, gwella ansawdd y prosiect yn sylweddol

3 、 Mabwysiadu gwaith maen gwreiddio, cynyddu cryfder y gwaith maen yn sylweddol

cb64dda7-91c3-4947-b408-48b528d4c0a3
aef32f12-7b70-42c1-a65a-68ac03797961

  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • youtube